Co robimy

Prace badawcze LAB/opegieka skupiają się na rozwoju nowatorskich technologii przetwarzania i analiz danych teledetekcyjnych. Tworzymy własne rozwiązania, zgodne z aktualnymi trendami rozwoju sztucznej inteligencji.

Treequant

CEL:

Celem projektu jest opracowanie "samouczącej" się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego (LiDAR).

WYNIKI:

W trakcie budowy platformy realizowane są prace badawcze w zakresie:

  • opracowania metodologii wykorzystania skanerów multi-spektralnych do wyznaczania gatunków drzew
  • opracowania metody przetwarzania danych z wielo-spektralnych skanerów laserowych w celu dostarczenia informacji wspierających zarządzaniem procesem gospodarczym w lesie
  • opracowania metody wykorzystania danych pochodzących z wielo-spektralnych skanerów laserowych do celów identyfikacji i kwalifikacji odnowień naturalnych
  • opracowania metodologii ekstrakcji informacji wspomagających monitoring stanu drzewostanu i podszytu

KLIENT:

Zarządcy lasów

InsSAT – Satelity w ubezpieczeniach

CEL:

Celem projektu jest dostarczenie firmom ubezpieczeniowym systemu opartego na danych satelitarnych, lotniczych, meteorologicznych oraz przestrzennych do kompleksowej obsługi sprzedaży ubezpieczeń, likwidacji szkód oraz dostarczenia informacji o ryzyku zawieranego ubezpieczenia. Projekt realizowany jest wspólnie z Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w ramach kontynuacji projektu finansowanego przez ESA – „ASAP – Advanced Sustainable Agricultural Production”.

WYNIKI:

Budowany system dostarcza rozwiązań dla sprzedaży ubezpieczeń oraz obsługi szkód w zakresie:

  • złego przezimowania upraw ozimych
  • suszy
  • przymrozków wiosennych
  • huraganów
  • ubezpieczeń zabudowy rolnej
  • automatyzacji pomiarów terenowych

KLIENT:

Firmy ubezpieczeniowe, Europejska Agencja Kosmiczna

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

lab@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa