Oferta

Dane to ropa XXI wieku, dlatego wydobywamy je z każdego możliwego źródła. Surowe dane nie stanowią jeszcze wartościowego produktu. Dopiero przeprowadzony proces integracji i przetworzenia danych pozwala na wykorzystanie ich pełnej możliwości. Dzięki narzędziom ETL projektujemy i automatyzujemy procesy transformacji danych, by stały się elementem dalszych analiz lub ostatecznym produktem.

Mapa drzew

CEL:

Celem projektu było utworzenie bazy danych zieleni miejskiej obejmującej granice administracyjne miasta Elbląg (79,82km2). Baza danych zawiera obrysy koron drzew w postaci wektorowej wraz z atrybutami charakteryzującymi dane drzewo lub grupę w jakiej się znajduje.

WYNIKI:

W realizacji projektu wykorzystano autorską metodę segmentacji 3D umożliwiającą uzyskanie szczegółowego kształtu korony pojedynczego drzewa, gdyż przeprowadzano klastrowanie na chmurze punktów, a nie na rastrowym modelu koron drzew. Do segmentacji wykorzystano dane chmury punktów w dwóch kanałach spektralnych – zielonym oraz podczerwonym o gęstości 6p/m2. Wynikiem było wygenerowanie wektorowej bazy danych z obrysami roślinności zawierającej takie  atrybuty jak przynależność do drzew liściastych, iglastych lub krzewów, rodzaj miejsca w jakim się znajdują - np. drzew/krzew na cmentarzu, typ informujący o tym czy drzewo/krzew znajduje się w skupisku lub jest wolno stojące oraz wysokość drzewa.

KLIENT:

Urząd Miasta Elbląg

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

lab@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa