Co robimy

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z innymi. Jesteśmy otwarci na organizację szkoleń z zakresu geoinformacji i teledetekcji. Materiały szkoleniowe dedykujemy dla konkretnych odbiorców.

Jak uczenie maszynowe jest wykorzystywane w geoinformatyce?

CEL:

Przedstawienie metod, technologii  i sposobów wykorzystania uczenia maszynowego w geoinformatyce. Przeprowadzenie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych podzielonych na dwie główne części – pierwszą poświęconą charakterystyce geo-danych oraz działaniu algorytmów uczenia maszynowego oraz drugiej, będącą wprowadzeniem do technologii  głębokiego uczenia maszynowego.

WYNIKI:

W trakcie części teoretycznej przedstawiono podejście wykorzystywane w uczeniu maszynowym do rozwiązywania problemów o charakterze przestrzennym. Opisano dane stosowane w geoinformatyce na przykładzie realizowanych wcześniej przez firmę projektów. Wyjaśniono sposób działania algorytmu lasów losowych. Przedstawiono metody ewaluacji statystycznej wydajności modeli. W części praktycznej pierwszej części warsztatów przedstawiono metodę klasyfikacji chmury punktów za pomocą ekstrakcji cech geometrycznych algorytmem lasów losowych oraz metodę klasyfikacji zdjęć lotniczych za pomocą algorytmu AdaBoost.

 

W drugiej części  opisano poszczególne elementy sieci neuronowych perceptronowych oraz konwolucyjnych. Opisano zasadę działania podstawowych zagadnień związanych z działaniem sieci neuronowych takich jak algorytm wstecznej propagacji, algorytmy optymalizacyjne, splot funkcji. Ponadto przedstawiono podstawowe techniki wspomagające uczenie modeli głębokiego uczenia maszynowego. Ostatnim etapem części teoretycznej było przedstawienie najpopularniejszych architektur sieci neuronowych.

 

W części praktycznej drugiej części warsztatów przeprowadzono klasyfikację chmury punktów siecią konwolucyjną z warstwą perceptronową w pełni połączoną oraz klasyfikację zdjęć lotniczych za pomocą sieci konwolucyjnej o architekturze typu U-Net.

KLIENT:

Szkolenie realizowane w ramach projektu FabSpace 2.0

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

lab@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa