Co robimy

Wykorzystując technologie geoprzestrzenne, rozwiązujemy problemy naszych klientów. Kompleksowe rozwiązania upraszczają prowadzone operacje i zwiększają efektywność procesów biznesowych.

InsLAB.pl - Teledetekcyjna analiza zagęszczenia roślin ozimych

InsLAB.pl - Teledetekcyjna analiza zagęszczenia roślin ozimych

CEL:

Opracowanie metod oceny zagęszczenia upraw ozimych na podstawie danych lotniczych, satelitarnych oraz meteorologicznych.

WYNIKI:

Zastosowanie danych lotniczych i satelitarnych w procesie likwidacji szkód  pozwoliło na zwiększenie efektywności pracy firmy ubezpieczeniowej, wprowadzenie oszczędności jak również podniesienie skuteczności przeprowadzonej oceny szkody oraz zwiększenie kontroli procesu wypłaty odszkodowań.

 

Zastosowanie opracowanych technologii na etapie podpisywania umów ubezpieczeniowych pozwala na ocenę stanu upraw przed okresem zimowym oraz zweryfikowanie założeń dotyczących ryzyka i tworzenia rezerw.

 

W ramach projektu wdrożono kompleksowy systemu internetowy zapewniający obieg informacji pomiędzy pracownikami firmy ubezpieczeniowej w oddziałach, centralą i naszymi ekspertami, w zakresie zamawiania oraz odbierania raportów oraz dodatkowych oględzin terenowych.

KLIENT:

Lider polskiego rynku ubezpieczeniowego

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

lab@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa