Co robimy

Dobieramy, eksperymentujemy i wdrażamy technologie uczenia maszynowego. Tylko zaawansowane algorytmy są w stanie poradzić sobie z ogromnymi ilościami danych pozyskiwanych każdego dnia.

Sztuczne sieci neuronowe w klasyfikacji chmur punktów

CEL:

Usprawnienie czynności wykonywanych podczas manualnej korekcji klasyfikacji chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego. Obecnie stosowane algorytmy automatycznej klasyfikacji chmur punktów nie dają satysfakcjonujących wyników, zwłaszcza w przypadku opracowania terenów zurbanizowanych. Wyniki automatycznej klasyfikacji wymagają pracochłonnej korekcji manualnej, w trakcie której poprawiane są błędy klasyfikacji, a także wykonywana jest od podstaw klasyfikacja obiektów tymczasowych i obiektów infrastruktury miejskiej. Poprawa skuteczności automatycznej klasyfikacji umożliwi zredukowanie czasu przeznaczanego na manualną korekcję klasyfikacji, a także poprawę jakości wynikowych produktów.

WYNIKI:

Opracowana metoda przetwarzania chmur punktów do postaci macierzy umożliwiła zastosowanie konwolucyjnej sieci neuronowej do klasyfikacji chmury punktów. Dzięki wykorzystaniu obszernego zbioru poprawnie sklasyfikowanych danych do trenowania sztucznej sieci neuronowej osiągnięto wysoką skuteczność klasyfikacji. Otrzymana w ten sposób sklasyfikowana chmura punktów pod wieloma względami przewyższa jakościowo klasyfikację otrzymywaną przy użyciu powszechnie stosowanych do tej pory metod. Umożliwiło to zredukowanie nakładu pracy przeznaczonej na manualną korekcję klasyfikacji a także poprawę wynikowej jakości klasyfikacji.

KLIENT:

Wykonawca opracowań na podstawie danych LiDAR

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

lab@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa